ป้ายกำกับ: วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี

ตามรอยสีไทย : ครูปุราณพาชมจิตรกรรมโบราณ สกุลช่างเพชรบรุี

จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ 3 #ตา…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่านั่งชันเข่า ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่าเดิน ๒

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…

(งานปรับแก้) : หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

ผลงานปรับแก้ “หนุมานจั…

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์ท่านั่ง ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์…

(งานปรับแก้) : หน้ายักษ์ด้านข้าง ๑

ผลงานปรับแก้ “หน้ายักษ์ด้านข…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่าเดิน ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่าเดิน …

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์เหาะแผลงศร

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์เหาะแผ…

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์ท่ายืน ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์ท่ายืน…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่านั่งเมือง ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…