หมวดหมู่: นาง

งานครูโบราณ ศึกษาเพื่อสร้างสรรค์/ต่อยอด

เราศึกษางานครูโบราณ เพื่อเรี…

(งานปรับแก้) : หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

ผลงานปรับแก้ “หนุมานจั…

(หมวดนารี/นาง) : ภาพร่าง “พระแม่ธรณี” ในท่าต่างๆ

รูปพระแม่ธรณีส่วนใหญ่ จะวาดใ…