หมวดหมู่: ยักษ์

(หมวดกระบี่/ยักษ์) : ยักษ์ ๑๐ กร

บทเรียน : การเขียนยักษ์ ๑๐ ก…

(หมวดกระบี่/ยักษ์) : การเขียนยักษ์ท่ารำ

บทเรียน “การเขียนยักษ์ท่ารำ”…

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์ท่านั่ง ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์…

(งานปรับแก้) : หน้ายักษ์ด้านข้าง ๑

ผลงานปรับแก้ “หน้ายักษ์ด้านข…

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์เหาะแผลงศร

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์เหาะแผ…

Sketch: Indrachit with Nagabat Arrows

(หมวดกระบี่/ยักษ์) ภาพร่าง อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ

การร่างภาพแบบนี้ไม่มีลวดลายแ…

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์ท่ายืน ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์ท่ายืน…