Puran_portraid

ปุราณ วิวัฒน์  เป็นนามปากกาของ ยุทธนา วิวัฒน์เดชากุล 

ปัจจุบันครูปุราณผันตัวมาประกอบอาชีพอิสระ อดีตเคยเป็นครูสอนที่ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ ครู ปุราณ จบการศึกษาระดับ ปวช. จากวิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง กรุงเทพฯ และระดับปริญญาตรี จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคยทำงานร่วมกับ อ.สุดสาคร ชายเสม (ครูช่างแห่งวิทยาลัยเพาะช่าง อ.สุดสาคร ได้รับฉายาว่า “เพชรน้ำงามแห่งศิลปกรรมไทย”) อยู่นานหลายปี จนเรียกได้ว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิคนสำคัญของ อ.สุดสาคร

ครูปุราณ มีฝีไม้ลายมือ ในการเขียนลายไทยเชิงอนุรักษ์/ประยุกต์ สูงมาก อีกทั้งยังมีจิตเอื้อเฟื้อ ด้วยการแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการวาดลายไทยเป็นวิทยาทาน ผ่าน facebook กลุ่ม “วาดเล่น ๆ กับ จิด.ตระ.ธานี” มาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบัน

เกร็ดชวนรู้

คำว่า “ปุราณ” มีที่มาจากชื่อคัมภีร์ “ปุราณะ” (purāṇa)  ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญ และเก่าแก่ของศาสนาฮินดู ด้วยคัมภีร์ปุราณะ ถือกำเนิดมายาวนานกว่า 2,500 ปี ก่อนสมัยพุทธกาล เมื่อคนไทยจะกล่าวถึงอะไร ที่เก่าแก่มากๆ ก็มักจะพูดเปรียบเปรยไปถึงสมัยคัมภีร์ปุราณะโน่น การเรียกแบบนี้ พอนานวันเข้า จึงมีการเพี้ยนไปจากรากศัพท์ดั้งเดิม จนกลายมาเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “โบราณ” ในภาษาไทย


ที่มาของการสร้างเว็บ ปุราณ วิวัฒน์

GaiU_portraidผมรู้จักยุทธ หรือ ครูปุราณ จากการทำเว็บสอนลายไทยเป็นวิทยาทาน “วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี” จนกระทั่ง facebook ถือกำเนิด ผมจึงได้ตั้งกลุ่ม “วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี” ใน facebook เพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกติดต่อกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

ครูปุราณได้อุทิศตัว ในการวาดรูปเทียบ เพื่อแนะนำการวาดลายไทยที่ถูกต้องตามแบบแผน ให้กับบรรดาสมาชิกใน facebook กลุ่ม “วาดเล่นๆ….” ที่สนใจการวาดลายไทย (แต่ยังขาดผู้รู้ สอน แนะนำวิธีการวาดที่ถูกต้อง) โดยโพสต์รูปฝึกหัดวาดของตนเองในกลุ่ม เพื่อให้ผู้รู้ และครูในกลุ่มช่วยแนะนำให้

ผมเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดที่ครูปุราณ กรุณาทุ่มเท พากเพียรสอนผ่าน facebook กลุ่ม “วาดเล่นๆ…” มานานหลายปี ทรงคุณค่า และควรจะหาพื้นที่กลางสักแห่ง รวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายแก่การสืบค้น (เพราะใน facebook มีลักษณะเป็น feed ข่าว โพสต์ใหม่ๆ จะไล่ทับโพสต์เก่าไปเรื่อยๆ จนโพสต์แรกๆ สืบค้นได้ยาก) จึงเป็นที่มาของการสร้างเว็บ puranwiwat.com

จิด.ตระ.ธานี (พ่อไก่อู)