ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่าเดิน ๒” ให้กับสมาชิกกลุ่ม ‘วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี’ คุณหัดวาด ศิลปะไทย (คลิกเหนือภาพ เพื่อดูภาพขยายใหญ่)

(รอคำอธิบายเพิ่ม)

Related Post

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •