ป้ายกำกับ: ภาพร่างPage 1 of 2

(หมวดกระบี่/ลิง) : การเขียนปากลิง

บทเรียน : การเขียนปากลิง&#82…

(หมวดกระบี่/ยักษ์) : ยักษ์ ๑๐ กร

บทเรียน : การเขียนยักษ์ ๑๐ ก…

(หมวดนารี/พระ) : กายวิภาคกับงานไทย ตัวพระท่าเหาะ

กายวิภาคกับงานไทย : ภาพตัวพร…

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนใบหน้าพระด้านซีก (ด้านข้าง/เสี้ยว) ๒

บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้…

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนใบหน้าพระด้านข้าง ๑

บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้…

(หมวดกระบี่/ลิง) : การเขียนใบหน้าหนุมานด้านข้าง ๑

บทเรียน “การเขียนใบหนุมานด้า…

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนใบหน้าพระด้านเพล่ ๒

บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้…

(หมวดนารี/นาง) : ภาพร่าง “พระแม่ธรณี” ในท่าต่างๆ

รูปพระแม่ธรณีส่วนใหญ่ จะวาดใ…

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์ท่ายืน ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์ท่ายืน…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่านั่งเมือง ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…