บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้านซีก (ด้านข้าง/เสี้ยว)
มีทั้งหมด ๘ ภาพ + คลิปสอนวาด ๑ คลิป

*คลิกเหนือภาพเพื่อดูแบบ Lightbox
หรือคลิกเลื่อนภาพสไลด์ด้านล่าง