บทเรียน : การเขียนปากลิง
“การกระชับและการล้อเส้นพรายปาก”

ในการเขียนปากลิง บางทีเขียนแล้วขาดความกระชับ ดูย้วย ขาดกำลังของเส้นและการกระจายจังหวะ โดยเฉพาะเส้นปากที่ล้อสัมพันธ์กับเส้นพรายปาก

*คลิกเหนือภาพเพื่อดูแบบ Lightbox