ป้ายกำกับ: ตัวพระ

(หมวดนารี/พระ) : กายวิภาคกับงานไทย ตัวพระท่าเหาะ

กายวิภาคกับงานไทย : ภาพตัวพร…

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนใบหน้าพระด้านซีก (ด้านข้าง/เสี้ยว) ๒

บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่านั่งชันเข่า ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่าเดิน ๒

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่าเดิน ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่าเดิน …

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนใบหน้าพระด้านข้าง ๑

บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่านั่งเมือง ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…

(หมวดนารี/พระ) : จังหวะของชายไหว ชายแครง

ในการเขียนตัวภาพ จังหวะ ความ…

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนปากตัวพระ

การเขียนปากตัวพระในงานไทย ไม…

E-book ๑. สมุดภาพนาฏลักษณ์ตัวพระนั่ง (ฉบับร่าง)

สมุดภาพนาฏลักษณ์ ตัวพระนั่ง …