ป้ายกำกับ: พระแม่ธรณี

(หมวดนารี/นาง) : ภาพร่าง “พระแม่ธรณี” ในท่าต่างๆ

รูปพระแม่ธรณีส่วนใหญ่ จะวาดใ…