Page 2 of 3

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์ท่านั่ง ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์…

(งานปรับแก้) : หน้ายักษ์ด้านข้าง ๑

ผลงานปรับแก้ “หน้ายักษ์ด้านข…

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่าเดิน ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่าเดิน …

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์เหาะแผลงศร

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์เหาะแผ…

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนใบหน้าพระด้านข้าง ๑

บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้…

Sketch: Indrachit with Nagabat Arrows

(หมวดกระบี่/ยักษ์) ภาพร่าง อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ

การร่างภาพแบบนี้ไม่มีลวดลายแ…

(หมวดกระบี่/ลิง) : การเขียนใบหน้าหนุมานด้านข้าง ๑

บทเรียน “การเขียนใบหนุมานด้า…

(หมวดนารี/พระ) : การเขียนใบหน้าพระด้านเพล่ ๒

บทเรียน “การเขียนใบหน้าพระด้…

(หมวดนารี/นาง) : ภาพร่าง “พระแม่ธรณี” ในท่าต่างๆ

รูปพระแม่ธรณีส่วนใหญ่ จะวาดใ…

(งานปรับแก้) : ตัวยักษ์ท่ายืน ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวยักษ์ท่ายืน…