ป้ายกำกับ: ท่านั่งชันเข่า

(งานปรับแก้) : ตัวพระท่านั่งชันเข่า ๑

ผลงานปรับแก้ “ตัวพระท่…